Можете да подадете вашата кандидатура като натиснете бутона "Кандидатствай" в дъното на тази страница.

Срок за кандидатстване: до 10.02.2024 г.

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ ЕНЧО КЕРЯЗОВ

Регламент

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

               Годишните награди са предназначени за деца и младежи до 18 години, с високи постижения в образованието, изкуството и спорта през съответната календарна година: ученици в държавни, общински и частни училища в Република България. Право на участие имат и ученици със специални образователни потребности. Отбелязват се постиженията и отличията от световни, европейски и национални форуми: ученически олимпиади в сферата на образованието, фестивали по изкуства и спортни състезания. Комисиите в трите категории вземат предвид и отличията, спечелени на форуми и събития, включени в календара на Министерство на образованието и науката на Република България.

ІІ. КАТЕГОРИИ

               Годишните награди на Фондация Енчо Керязов са учредени в категориите Образование, Изкуство и Спорт.
               През 2024 г., за пръв път Фондация „Енчо Керязов“ въвежда категория „Млад Иноватор“. Тази категория е предназначена да отличи и подкрепи ученици, които демонстрират умения в практическото приложение на природни науки, математика и информационни технологиии въплащават духа на иновацията, като прилагат своите знания в области като роботика, разработване на софтуер, химия и физика за решаване на реални проблеми.
               Излъчването на номинациите във всяка от четирите категории се възлага на комисии от външни експерти. След приключване на процедурата за номиниране, всяка комисия обявява своето решение с протокол, който се публикува в сайта на Фондацията https://enchokeryazov.org и на страницата Фондация Енчо Керязов във Фейсбук: https://www.facebook.com/enchokeryazovfoundation.

ІІІ. ПРИЕМАНЕ НА КАНДИДАТУРИ И ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОМИНАЦИИТЕ

               Стартът на кампанията за приемане на кандидатури за номинация в Годишните награди за съответната година, се обявява 5 дни преди определената дата, като се публикуват анонси в медиите – партньори и в комуникационните канали на Фондацията https://enchokeryazov.org и https://www.facebook.com/enchokeryazovfoundation. Кампанията е с продължителност 21 дни с опция за удължаване на срока с още 7 дни, ако се регистрира нужда от това.

               Предложенията за номиниране на деца и младежи във всяка от четирите категории се подават от:
– Административните ръководства на основните и средните училища;
– Училищни настоятелства и обществени съвети към образователните институции;
– Читалища и школи по изкуства;
– Центрове за работа с деца;
– Национални спортни федерации, спортни клубове и сродни организации.
– Персонално от учители и треньори.
– НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОМИНАЦИИ, ПОДАДЕНИ ОТ РОДИТЕЛИ.

               Подаването на предложения за участие в Годишните награди на Фондация Енчо Керязов се осъществява чрез публикуваната форма на адрес https://enchokeryazov.org/kandidatsvai/. Тя включва:
– Формуляр за съответната категория.
– Мотивационно писмо от кандидата или писмо за подкрепа от номиниращата институция, треньор, учител и др.
– Сканирани документи и снимки на спечелените награди.

                За допълнителна информация, кандидатите могат да се свържат с представител на Фондацията на e-mail: contactsenchokeryazov@gmail.com. Подадените формуляри, придружени от мотивационно писмо или писмо за подкрепа, се считат за приети след получено електронно потвърждение на обявения от подателя адрес на електронна поща.

               Определянето на номинациите преминава през три етапа:
– Комисия за административна обработка и допустимост на кандидатурите, съставена от трима представители на Фондация Енчо Керязов, заседава в първия етап на процедурата. Тя излъчва участниците, които отговарят на изискванията за номиниране.
– Одобрените кандидатури се разпределят за разглеждане към съответните комисии за класиране на кандидатите по категории. Външните експерти оценяват селектираните кандидатури на базата на приети критерии за номиниране. Всеки член на комисия в съответната категория разглежда независимо от колегите си и в пълна конфиденциалност всички получени кандидатури, като дава своята оценка в брой точки. В този етап, на базата на получен общ брой точки, се определят първите 10 победители във всяка категория, които продължават към финалното класиране.
– Членовете на всяка комисия колективно оценяват излъчените 10 кандидатури във втория етап и на базата на ново класиране определят по трима номинирани според присъдените им най-голям брой точки в третия етап. Номинациите в категориите Образование, Изкуство, Спорт и Млад Иноватор, се обявяват официално в сайта на Фондация Енчо Керязов и във Фейсбук страницата ѝ, в срок от 7 дни преди официалната церемония за връчване на Годишните награди.

               Победители във всяка категория и носители на Голямата награда за съответната година са финалистите, получили най-голям брой точки в третия етап на класиране. Техните имена се обявяват на официалната церемония за връчване на Годишните награди, с която започва годишното шоу „Нощ на звездите”, посветено на талантливите деца на България.

ІV. НАГРАДИ

               Номинираните талантливи деца и младежи получават плакет от Фондацията, както и целеви парични награди от нейните партньори. Победителите във всяка категория получават дизайнерски приз и парична премия за финансиране на участие в определен от тях конкурс или състезание.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ

               С официално писмо, изпратено на електронната поща, организаторите уведомяват всеки един от номинираните за неговото класиране в Годишните награди. Заедно с това изпращат пълна информация за провеждането на церемонията за награждаване – дата, място и протокол.
               В петдневен срок след получаване на официалното писмо, всеки номиниран трябва писмено да потвърди своето присъствие на церемонията за награждаване или при невъзможност да дойде, да изпрати на организаторите свое видеопослание в рамките на 30 сек.
               За церемонията по награждаването, организаторите осигуряват на всеки номиниран резервация на стая в хотел, покана за двама придружители, родител плюс преподавател или треньор, и възможност за закупуване на допълнителен брой билети на преференциални цени за шоуто “Нощ на звездите”.

               За допълнителна информация, запитвания и коментари, свързани с Годишните награди на Фондация Енчо Керязов, връзката с организаторите е чрез e-mail: contactsenchokeryazov@gmail.com