Контакти

Приемаме дарения за творческото развитие на номинирани от нас талантливи деца и младежи, на следната банкова сметка:

Банкова сметка:
В лева
ОББ – Обединена Българска Банка

BIC:UBBSBGSF
IBAN:BG50UBBS80021097011740