13ти ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ ЕНЧО КЕРЯЗОВ

Кампанията ни за приемане на предложения за номиниране на деца и младежи, постигнали успехи в образованието, изкуството и спорта през 2023 г. стартира днес 10.01. и ще продължи до 10.02. 2024г.В сайта на Фондация Енчо Керязов, в секция “Кандидатствай” на https://enchokeryazov.org/kandidatsvai/ , е отворена формата за подаване на кандидатурите.Годишните награди са предназначени за ученици от […]