Кампанията ни за приемане на предложения за номиниране на деца и младежи, постигнали успехи в образованието, изкуството и спорта през 2023 г. стартира днес 10.01. и ще продължи до 10.02. 2024г.
В сайта на Фондация Енчо Керязов, в секция “Кандидатствай” на https://enchokeryazov.org/kandidatsvai/ , е отворена формата за подаване на кандидатурите.
Годишните награди са предназначени за ученици от I до XII клас от общински, държавни и частни училища в Република България. Програмата е отворена и за ученици със специални образователни потребности. Отбелязват се постиженията и отличията от световни, европейски и национални форуми, конкурси и фестивали по изкуства и спортни състезания, включително и организираните от Министерството на образованието и науката национални олимпиади, национални състезания, инициативи от Националния спортен календар и от Националния календар за изяви по интереси.
На финала ще бъдат излъчени призьорите в трите категории: Образование, Изкуство и Спорт. Те ще получат своите награди на 1 юни в зала Арена София, на официална церемония в рамките на световното шоу на Енчо Керязов „Нощ на звездите“.

ВАЖНО!!!
Фондация “Енчо Керязов” обявява новата категория “Млади Иноватори”

Тази категория е предназначена да отличи и подкрепи ученици, които демонстрират изключителни умения в практическото приложение на природни науки, математика и информационни технологии.

Категорията “Млади Иноватори” е насочена към ученици от началното до средното училище, които са показали забележителна способност да създават реални решения чрез технологии.
Добавянето на тази категория е част от ангажимента на Фондация “Енчо Керязов” да насърчава практическото обучение. Фондация “Енчо Керязов” винаги е била в авангарда на насърчаването на отличия в образованието, спорта и изкуствата. С ‘Млади Иноватори’, ние стъпваме напред, за да отдадем почит на блестящите умове, които не само мечтаят за бъдещето, но активно узасват в изграждането му,” каза Енчо Керязов. Кандидатствайте в тази категория на https://enchokeryazov.org/mladi-inovatori/
Пожелаваме успех на всички кандидати за номинации!