Билети „Нощ на звездите“ – 2019г
img
БАНКОВИ СМЕТКИ

В лева:

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG22UNCR70001522122122


В евро:

Обединена българска банка

BIC: UBBSBGSF

BAN: BG51UBBS80021445203310


Документи за кандидатстване
Дарители 2017

Отчети

Счетоводен отчет 2011 г.

Счетоводен отчет 2011 г.

Годишен доклад за 2011 г.

Годишен доклад за 2011 г.

Счетоводен отчет 2012 г.

Счетоводен отчет 2012 г.

Годишен доклад за 2012 г.

Годишен доклад за 2012 г.

Счетоводен отчет 2013 г.

Счетоводен отчет 2013 г.

Годишен доклад за 2013 г.

Годишен доклад за 2013 г.