Билети „Нощ на звездите“ – 2019г
img
БАНКОВИ СМЕТКИ

В лева:

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG22UNCR70001522122122


В евро:

Обединена българска банка

BIC: UBBSBGSF

BAN: BG51UBBS80021445203310


Документи за кандидатстване
Дарители 2017

Мисия

Енчо Керязов учредява фондация на свое име, воден от дълбокото му лично убеждение, че успелият човек трябва да върне на обществото онова, което е получил. Затова и основната мисия на Фондацията е да насърчава и стимулира млади таланти в развитието на техния потенциал. Тя ще търси също начини за съхраняване на паметта за големите постижения на българското цирково съсловие.

Основни цели на „Фондация Енчо Керязов“ са:

1. Да представя в публичното пространство българския цирк като сценично изкуство с национална значимост и да утвърждава достойнствата му в ценностната система на нацията.
2. Да популяризира постиженията на българските циркови артисти през годините и да намира практики за съхраняване на създаденото от тях културно наследство за поколенията.
3. Да открива и подпомага талантливи деца и младежи в усилията и стремежа им да развиват своите заложби и потенциал в сферата на културата и спорта, науката и технологиите, здравословният начин на живот и екологията.
4. Да стимулира както материално, така и морално творческите търсения на млади дарования с успешни изяви и престижни награди от конкурси, фестивали, олимпиади и състезания в избраните от тях области.
5. Да повишава адаптивността в търсенето и намирането на информация за събития, както и да насърчава свободния обмен на идеи, отнасящи се до младите таланти в областта на дисциплини с хуманитарна и интелектуална насоченост.
6. Да разработва и реализира ефективни практики с цел стимулиране интереса на деца и младежи към системни и последователни занимания с различни спортни дисциплини и категории изкуство.
7. Да инициира, организира и участва в кампании на национално ниво за физическото, духовното и интелектуалното развитие на подрастващото поколение, както и да го възпитава в духа на традиционните български ценности и добродетели.

Дейностите на фондация „Енчо Керязов” са:

1. Създаване на официален дарителско-благотворителен фонд в полза на програмите и мероприятията на Фондацията.
2. Организиране и провеждане на дарителски кампании и благотворителни събития за набиране на средства и финансиране на текущи инициативи и проекти на Фондацията.
3. Отпускане на персонални стипендии и оказване на друг вид допълнителна финансова помощ за деца и младежи, влезли в дарителска програма или в друг благотворителен проект на Фондацията.
4. Подпомагане участието на талантливи български деца и младежи в конкурси, фестивали, спортни състезания и хуманитарни олимпиади и други подобни форуми.
5. Иницииране и реализация на всякакъв вид сценични изяви и други спортно-културни събития с цел набиране на средства за осъществяване на текущи проекти и програми на Фондацията.
6. Организиране на дискусии и семинари, конференции и кампании от национален и международен мащаб по общи и конкретни инициативи на Фондацията.
7. Осъществяване на застъпнически и лобистки кампании в активно сътрудничество и партньорство с институциите, бизнеса, неправителствения сектор, отделни граждани, както в страната, така и в чужбина.

Целите и дейностите имат задължителен характер за всички, които имат отношение към проектите на Фондацията – както за членовете на Управителния съвет и Обществено–експертния съвет, така и за редовите членове и доброволците, които ще бъдат ангажирани при необходимост за конкретен проект.