Билети „Нощ на звездите“ – 2019г
img
БАНКОВИ СМЕТКИ

В лева:

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG22UNCR70001522122122


В евро:

Обединена българска банка

BIC: UBBSBGSF

BAN: BG51UBBS80021445203310


Документи за кандидатстване
Дарители 2017

Документи

Съдебна регистрация

Съдебна регистрация – Решение 1

Съдебна регистрация - Решение 1

Съдебна регистрация стр. 2 – Решение 1

Съдебна регистрация - Решение 2

Съдебна регистрация – Решение 2

Съдебна регистрация - Решение 3

Съдебна регистрация – Решение 3

Удостоверение Булстат

Удостоверение Булстат

Удостоверение от Министерство на правосъдието

Удостоверение от Министерство на правосъдието

Удостоверение-Министерство на културата

Удостоверение-Министерство на културата

Регистрация в Столична програма Култура

Регистрация в Столична програма Култура

Булстат карта

Булстат карта