Билети „Нощ на звездите“ – 2019г
img
БАНКОВИ СМЕТКИ

В лева:

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG22UNCR70001522122122


В евро:

Обединена българска банка

BIC: UBBSBGSF

BAN: BG51UBBS80021445203310


Документи за кандидатстване
Дарители 2017

РЕГЛАМЕНТ

по кандидатстване, номиниране и избор
на носители на годишните награди
на фондация „Енчо Керязов”

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Фондация „Енчо Керязов” обявява регламента по кандидатстване, номиниране и избор на носители на годишните награди за деца – таланти в регионалните медии, официалната електронна страница на Фондацията и в социалната мрежа Фейсбук.
Годишните награди обхващат деца и младежи, възрастова група до 18 години, ученици в начални и средни училища в Република България.
Право на участие имат и ученици със специални образователни потребности, постигнали високи постижения в съответните категории.

 

ІІ. КАТЕГОРИИ

Годишните награди на Фондация „Енчо Керязов” за деца и младежи обхващат следните категории:
– образование;
– изкуство;
– спорт.
Право на участие имат ученици, които са постигнали високи резултати и имат съответните отличия от участие на световни, международни, европейски и национални форуми – спортни състезания, фестивали по изкуства и олимпиади по образователни предмети /приоритетно комисията разглежда форуми и събития, включени в календара на Министерство на образованието и науката/.
Във всяка категории се определят трима финалисти, които участват във финален етап на класиране, награди от други спомоществователи и награда на публиката.
Носителите на Годишната награда в съответните категории се обявяват на тържествена церемония – спектакъл „Нощ на звездите”.

 

ІІІ. КАНДИДАТСВАНЕ и ПРОЦЕДУРА

Предложения за участие на деца и младежи в съответните категории се подават от:
– Административни ръководства на училища;
– Училищни Настоятелства и/или Обществени съвети към образователните институции;
– Читалища и школи по изкуствата, Центрове за работа с деца;
– Спортни клубове и организации и/или Национални федерации.

Подаването на предложения за участие в Годишните награди на Фондация „Енчо Керязов” се осъществява чрез:
– попълване на формуляр по образец за съответната категория, публикуван в сайт на Фондацията;
– мотивационно писмо от кандидата за Годишната награда и/или писмо за подкрепа от номиниращата институция /треньор, учител, родител и др./ Изисквания за писмо за подкрепа и мотивационно писмо са публикувани на сайт на Фондацията. За допълнителна информация кандидатстващите институции и участници могат да получат допълнителна информация от представител на Фондацията.
Подадените формуляри и съпътстващо писмо се подават на електронен адрес: foundation.enchokeryazov@gmail.com и се считат за коректно приети след получено електронно потвърждение от представител / администратор на Фондация „Енчо Керязов”.

Фондация „Енчо Керязов” сформира следните комисии:
– комисия за административна обработка на постъпилите документи
– три експертни комисии за класиране на кандидатстващите ученици в съответните категории – изкуство, образование, спорт.

Съставът на Комисиите включва изявени общественици и специалисти в съответните категории, както и представители на Фондацията. Максималният брой членове на комисиите е до седем експерти.
Комисията за административна обработка и допустимост на кандидатурите заседава в първи етап на процедурата и определя, участниците, които отговарят на изискванията и преминават в следващ етап на разглеждане от експертните комисии.
Експертните комисии в съответните категории разглеждат постъпилите кандидатури въз основа на предварително разработени критерии за носители на Годишните награди на Фондация „Енчо Керязов”. Всеки член разглежда документите независимо и в пълна конфиденциалност от други членове на комисията.
Въз основа на разработени критерии за оценка и получени брой точки се определят първите десет ученици, които участват в трети етап на класиране.

Определените 3 кандидатури в съответните категории с най-висок брой точки участват:
– гласуване в социалната мрежа за Награда на публиката;
– допълнителни награди на спомоществователи и партньори на Фондация „Енчо Керязов”;
– за носители на Голямата награда в съответната категория на Фондация „Енчо Керязов”, която се обявява на тържествена церемония – спектакъл „нощ на звездите”;

След определяне на 3-те номинирани ученици Фондация „Енчо Керязов” публикува на официална Фейсбук-страница срок и начин за гласуване в социалната мрежа. Кандидатът, събрал най-много гладове за подкрепа в съответната категория получава специална „награда на публиката”.
Ученици със специални образователни потребности участват в самостоятелна категория и получават специални награди – предметни награди и почетен диплом.

 

ІV. НАГРАДИ

Номинираните във всяка категория получават плакет и грамота на Фондацията, както и награди от спомоществователи.
Победителите във всяка категория се награждават с дизайнерска статуетка, почетен диплом, стипендия и едноседмична почивка за семейството в български курорт.
Всички награди се връчват на официална церемония в София – зала „Арена-Армеец”, придружена от тържествен спектакъл в чест на отличените деца таланти „Нощ на звездите”, който ще се проведе на 17 март 2018 г.
Стипендиите се изплащат на 10 равни вноски по банков път на посочена сметка от родител/настойник на удостоения ученик.
Организаторите поемат една нощувка на номинираните с един придружител, като транспортните разходи са за сметка на кандидатите и придружителите им.

Изтегли регламента
Изтегли мотивационо писмо

Изтегли формуляр за кандидатстване

Образование
Изкуство
Спорт