Билети „Нощ на звездите“ – 2019г
img
БАНКОВИ СМЕТКИ

В лева:

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG22UNCR70001522122122


В евро:

Обединена българска банка

BIC: UBBSBGSF

BAN: BG51UBBS80021445203310


Документи за кандидатстване
Дарители 2017

История на стационарните циркове в София през ХХ В.

ВИРТУАЛНА ИСТОРИЯ
НА СТАЦИОНАРНИТЕ ЦИРКОВЕ В СОФИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК

Българското цирково изкуство е неразделна част от националната ни културна идентичност вече близо 120 години. Творческите върхове, завоювани от българските циркови артисти у нас и на международната сцена са повод за възхищение и гордост. Днешното поколение обаче не знае почти нищо за „златните” години на българския цирк. През последните три десетилетия българското цирково изкуство загуби от своята слава и блясък и се превърна в нарицателно за пошлост сред българската общественост. А мнозина от младите хора не знаят и не са чували дори за съществуването на стационарните циркови сгради в гр. София, съществували през миналия век – Стационарният дъсчен цирк и Софийският държавен цирк.

През няколкото десетилетия на своята творческа дейност те са били център на столичните културни събития, основен терен за изява на най-талантливите български актьори, музиканти, танцьори, певци и артисти, както и любимо културно средище за хиляди софиянци и гости на столицата. При реализацията на проекта ще бъдат издирени и използвани съществуващите материали от архивите на Народната библиотека, „Концертна дирекция” и Националната филмотека, Златните фондове на БНР и БНТ, както и личните архиви на артисти от различните естрадни и циркови жанрове, участвали в програмите и концертите на двата стационарни цирка през годините. Ще се съберат и дигитализират известни и неизвестни факти за външния вид, техническите параметри, творческата дейност и социалната функция на двете културни сгради. Така различните поколения ще имат възможност за неограничен достъп до стойностните образци на културата от онези времена и ще намерят още поводи за национална гордост и самочувствие.
Проектното предложение съответства напълно с целите и задачите на Столична програма „Култура” относно направление „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата”. Идеята и разработката са дело на Изпълнителния директор на фондацията – Анжела Шварц.

Проектът е подкрепен от областният управител на обл. Ямбол, Община Ямбол, Национален фонд „Култура”, Министерството на културата, както и от БНР и БНТ с намерения за медийно партньорство.

„Фондация Енчо Керязов“ ще продължи да търси за своите проекти финансиране от наши и европейски институции, защото те са не просто проекти, а кауза. Кауза, свързана с опазване на богатото културно наследство, оставено от българските циркови артисти за поколенията и водени от дълбокото убеждение, че това са проекти от национално значение.