Билети „Нощ на звездите“ – 2019г
img
БАНКОВИ СМЕТКИ

В лева:

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG22UNCR70001522122122


В евро:

Обединена българска банка

BIC: UBBSBGSF

BAN: BG51UBBS80021445203310


Документи за кандидатстване
Дарители 2017

История на българското цирково изкуство

ВИРТУАЛНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ЦИРКОВО ИЗКУСТВО

Българският цирк е сценично изкуство, с близо 120-годишна история.
Зараждайки се плахо в края на 19 в., оцелявайки през бурните и несигурни години на двете световни войни, българският цирк се утвърждава като стойностно и значимо за разнообразието на българската култура изкуство едва по времето на народната власт. Период, в който по значимост, постижения и авторитет българските циркови артисти са заемали престижните първо, второ и трето място в света! Славили са името на България из петте континента, печелили са призови места и титли в най-престижни международни конкурси и фестивали, били са автори на сензационни постижения и рекорди в различните циркови жанрове, диктували са модата на световната циркова арена. Приходите от тяхната работа зад граница, постъпвали в държавната хазна, са възлизали на милиони във валута!

Днес няма помен от величието на онези „златни години”! През последните три десетилетия целенасочено и систематично се омаловажи и на практика заличи от дневния ред на живата ни сценична култура тази национална гордост. Липсва държавна стратегия за възстановяване и възраждане на българския цирк. Няма дори интерес за запазване на традициите и ценностите на българското цирково изкуство. То не фигурира като такова в нито една законова наредба, няма институционален регламент за дейността му. Възрастните артисти си отиват от този свят един по един, артефактите тънат в забрава по домовете, паметта безвъзвратно се топи…

Единствената алтернатива да се запази спомена за неговите постижения е да се създаде музей на българският цирк. Материална версия на тази необходимост е невъзможна, защото гилдията не разполага с огромния финансов ресурс за това, държавата няма да вложи средства в един такъв проект, а цирковите артисти няма да се разделят с творческите трофеи, които пазят ревностно за фамилната си история.

Вариантът за съхраняване паметта на българския цирк е създаването на интернет-платформа във виртуалното пространство! Там може да се помести като информация всичко, което българските циркови артисти не биха предоставили на сграден фонд. Статуетки, грамоти, снимки и костюми ще се заснемат, видеозаписите ще се прехвърлят на електронни носители и ще се поместят в съответните секции. Ще се филмират техните спомени, ще се публикуват куриозни случки и любопитни факти, с които е изпълнен цирковият начин на живот е изпълнен. В текстови вариант ще се поместят историите на трупите и номерата, хронологията на извоюваните отличия през годините.

Светът, в динамично развиващата се тенденция на компютърна глобализация прогресивно диктува все повече процеси от всички сфери на нашият живот. Затова е оправдано намерението на екипа на фондацията да се насочи към този дигитализиран вариант за съхраняване на творческата история на българския цирк и постиженията на българските циркови артисти през годините. Събраните материали ще бъдат на разположение онлайн за различни таргет-групи, неограничени от време, място и средства. Така бъдещият сайт ще се превърне в лесно достъпен, много посещаван и същевременно достоен рекламен е-субект на българската култура, както в България, така и в чужбина.

„Виртуалната история на българското цирково изкуство” е пилотния проект на фондация „Енчо Керязов”, с автор – изпълнителния й директор Анжела Шварц. Разработен в съответствие с една от основните си цели – да намира практики за съхраняване и популяризиране на творчеството и постиженията на българското цирково съсловие, фондацията търси финансиране и партньори за цялостната му реализация. Официално проекта е подкрепен с писма от Община Ямбол, Национален фонд „Култура”, Министерство на културата, БНР и БНТ.