Билети „Нощ на звездите“ – 2019г
img
БАНКОВИ СМЕТКИ

В лева:

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG22UNCR70001522122122


В евро:

Обединена българска банка

BIC: UBBSBGSF

BAN: BG51UBBS80021445203310


Документи за кандидатстване
Дарители 2017

Контакти

АДРЕС: София, пл. „Народно събрание” №12
ТЕЛЕФОНИ: 0897 955-320, 089 220-3366
EMAIL: foundation.enchokeryazov@gmail.com

Енчо Керязов
ТЕЛЕФОН: 001 (956) 616-8351
EMAIL: keryazov_encho@yahoo.com

Красимир Стойчев
ТЕЛЕФОН: 0897 955-320
EMAIL: foundation.enchokeryazov@gmail.com

Василия Димитрова – координатор маркетинг
ТЕЛЕФОН: 0887 233 121
EMAIL: foundation.enchokeryazov@gmail.com