Logo
Logo
Logo
BG
ENG

Формуляр за участие (регистрацията не е налице)

Данни за участника

Данни за учител/траньор

Mотивационно писмо

Спечелени награди през последната година

Попълнете всички полета от избраните категории, трябва да изберете поне една категория

ВАЖНО!!! За да качите всички сканирани дипломи, кликнете върху бутона „Качи“ и маркирайте файловете, които желаете да изпратите. При прилагане на сканираните награди, моля опишете в полетата само най-високото постижение.

Световна награда / до 10-то място /

Качване на сканираните награди

Европейска награда / до 10-то място /

Качване на сканираните награди

Национална или регионална награда / до 10-то място /

Качване на сканираните награди

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo