Logo
Logo
Logo
BG
ENG

Осми годишни награди на фондация "Енчо Керязов"

Премина 8-мата церемония по връчването на наградите на Фондация „Енчо Керязов“. На звездната сцена в София, от цял свят дойдоха някои от най- невероятните артисти на цирковото изкуство. Дойдоха за да подкрепят нашите деца – българските! Дойдоха за да дадат своя принос към нашата кауза – за талантливите деца на България!

Убедени сме, че тепърва ще чуваме тези имена: Александра Иванова Начева от Пловдив, Едмонд Армен Назарян от гр. София, Мартин Миленов Димитров - Стара Загора, Александър Тонев Кръстев от гр. Варна, Борислав Калоянов Антов – гр. София, Радослав Стоянов Димитров – гр. Пловдив, Борис Митков Биков – гр. Пловдив, Валерия Александрова Василенко – гр. София, Георги Стоянов Грозeв – Пловдив

Трима от тях грабнаха големите статуетки в отделните категории. Нека отново ги аплодираме: Категория Изкуство – Георги Грозев - Световноизвестният "Карнеги" хол в Ню Йорк е просто първата крачка, за музиката на Георги. Със сигурност публиката вече го обича! Категория Спорт – Александра Начева - „Ураганът Александра“, вече категорично дава заявка, че владее златните, спортни стълбици.

Категория образование – Борислав Антов - За него няма тайни в числата! Дори статистиката няма да може да обхване постиженията, които ще постигне този млад гений. Ние от Фондация „Енчо Керязов“ ще следим техните успехи, ще ги споделяме и винаги ще ги подкрепяме.

Прожекторите на „Нощ на звездите“ няма да угаснат – те силно ще светят и ще огряват пътя на българските талантливи деца - пътят, който е само напред и само нагоре!

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo